ระดับที่ 1

ใช้ 1 สิทธิ์ เพื่อเล่น

เป่ายิ้งฉุบ 1 ครั้ง
ชนะ 1 ครั้ง
เพื่อรับ 20 บาท

เลือก